Uszczelniani dachów i wymiana dachówki

Utrzymanie dachu w dobrym stanie technicznym to dla właściciela, czy zarządcy nieruchomości nie tylko prawdziwe wyzwanie, ale także obowiązek. Sprawdź, co warto wiedzieć o aktualnych standardach dotyczących wymiany dachówki.

Obecnie dachówki układane są na sucho bez uszczelniania zaprawą. W nowoczesnych konstrukcjach dachowych to warstwy wstępnego krycia pełnią funkcję uszczelnienia. Mowa tu o membranach lub foliach dachowych oraz przy małych kątach nachylenia połaci sztywne poszycie pokryte na przyklad papą. Ich zadaniem jest odprowadzenie wody ze wszystkich nieszczelności pokrycia. Zaprawy używa się bardzo rzadko, a w zasadzie jedynie na obiektach zabytkowych i to zwykle z polecenia konserwatora zabytków.

 

Jeżeli uszczelniać, to czym?

Do uszczelnienia dachu zalecane jest stosowanie oklamrowań burzowych, których rodzaj, sposób i ilość powinny być zgodne z lokalnymi uwarunkowaniami. Należy zaznaczyć, że papa stosowana do przekładek papowych nie może być łatwopalna.

Jeżeli stosowana jest technologia układania dachówek na sucho nad pomieszczeniami poddaszy użytkowych zawsze powinno się wykorzystywać membrany z folii PE, folie lub materiały funkcjonalnie zbliżone. Należy rozpiąć je bezpośrednio pod pokryciem, a w przestrzeniach międzykrokwiowych powinny one mieć naturalny zwis, dzięki któremu zwentylowanie spodniej powierzchni dachówek będzie możliwe. Jednak aby mieć pewność, że wykonanie jest prawidłowe dobrze jest zastosować kontrłaty lub ewentualnie inne elementy dystansowe. Zwis nie może układać się w tzw. „worek wodny”. Pasy powinny być rozpięte równolegle do okapu, z kolei zakłady połączeń muszą wynosić min. 100 mm. Połączenia są wykonywane na krokwiach oraz przy wszystkich elementach dodatkowych, tj. okna, dymniki, kosze, kominy, czy naroża.

W przypadku elementów o niskiej paroprzepuszczalności oraz dachów o pełnym deskowaniu przestrzeń 50 mm poniżej kalenicy powinna zostać wolna. Dzięki temu zwentylowanie warstw będzie przebiegało prawidłowo.

Zakłady na elementach wstępnego krycia dla połaci o kącie nachylenia bliskim najmniejszemu podawanemu przez producenta zaleca się zakleić taśmą dwustronną na całej szerokości połaci dachu.